Bitcoin – wikipédia maneira mais fácil de comprar bitcoin

A bitcoint számos, erre specializálódott devizatőzsde-weblapon lehet amerikai dollárra és néhány más devizára átváltani, illetve vissza, ees online iss „offline” kereskedők / szolgáltatók egyaránt elfogadják, számuk jelentősen nő. Egyes szolgáltatók lehetővé teszik kereskedõk számára bitcoin elfogadását olyan módon, hogy a kereskedő azonnal dollárban vagy egyéb szokásos devizában kapja meg a bevételt. Ezen kímül használható közérdekű felajánlásokra egyes szervezeteknél. [3]

Ellentétben az országok által kibocsátott fizetőeszközökkel, um bitcoinnak nincs központi kibocsátója, amely az árfolyamstabilitás vagy egyéb érdekek szerint intervenciót vagy egyéb akciót hajtana végre. [4] 2013 novembro de valamivel hortelã 12 millió bitcoin jött létre, ezt a számot a hálózat algoritmikusan határozza meg, ahogy azt Nakamoto cikkében leírta.


A monetáris bővülés mértéke elére ismert és bárki számára követhetö, az összes bitcoinok száma idővel 21 millióhoz tart, 2013-ra a teljes mennyiség fele, 2017-re háromnegyede állt rendelkezésre. Uma criança é uma criança que está prestes a começar, deflációhoz vezetve, mivel a pénzre a kereslet tovább nőtt. Ugyanakkor um bitcoinok 8 tizedesjegyig oszthatóak, így ez technikai akadályt nem jelent, szemben a megszokott pénzeszközökkel.

A bővülés csökkenő üteme ösztönzi a korai elfogadókat, akik még alacsonyabb korai árfolyam mellett jutnak bitcoin to cash converter bitcoinokhoz, így segítve a rendszer sikerre vitelét. Um korai elfogadóknak ez um kedvezményezése Szamos kritikát eredményezett, gyakran piramisjátékhoz hasonlítva um rendszert, sou um támogatók szerint ez az ösztönző szükséges ahhoz, hogy um hálózat és az INFRASTRUKTÚRA beinduljon, egy arányosabb részesedés NEM ellensúlyozná megfelelően AZT um kockázatot, Amit egy új, NEM tesztelt fizetési rendszer használata jelent. [5] Anonimitás és decentralizáltság [szerkesztés]

Mivel a tranzakciókat az egész hálózat felé szétküldik um csomópontok, azok teljesen nyilvánosak. Szemben a hagyományos pénzügyi intézetekkel, amelyek az ügyfelek magánszféráját a tranzakciókra vonatkozó információk visszatartásával védik, ezt a Bitcoin rendszerében az biztosítja, hogy a címek tulajdonosára vonatkozó információk nem ismertek. Ha például Alíz küld Bobnak 12 BTC összeget, akkor a nyilvános adatok között csak az látszik, hogy két cím között 12 BTC összeg mozgott. Hacsak valamilyen oknál fogva a résztvevõk nem hozzák nyilvánosságra, hogy az adott címeknek õk a tulajdonosai, szinte lehetetlen őket összekapcsolni. Ugyanakkor ha egy címről egyszer már kiderült, hogie kihez tartozik, az ahhoz tartozó korábbi tranzakciók é visszakereshetőek.

A hálózaton és a elsztottan tárolt adatbázisban a tranzakcióknál a kifizető és a kedvezményezett kizárólag a bitcoincímével jelenik meg. Ez a cím no más, mint egy kriptográfiai kulcspár publikus feli, amely lehetővé teszi a cím tulajdonosának (aki a privát kulcsot egyedül birtokolja), hogy a címén lévő egyenleg my wallet bitcoin terhére kiadott tranzakciókat aláírja. Mivel egy személy bármennyi címet létrehozhat magänk, amelyekröl nem derül ki, hogé egy emberhez tartoznak, a péz mozgásának követése szinte lehetetlen.

Az anonimitást és a központi kontroll hiányát elñnyösnek találhatják az illegális üzletet folytatók is. A rendszerrel szembeni egyik leggyakoribb kritika szerint működése elősegíti a törvénytelen üzletek lebonyolítását, és emiatt az egész fizetési rendszert illegálisnak kell tekinteni. [6] A törvényességi aggályokra egy Bitcoint használó drogkereskedö weblap irá prever um rá a figyelmet. [7] Tecnologia [szerkesztés]

A nyilvános kulcsú digitális aláírás segítségével lehetőség van ellenőrizni, hogé egy adott cím tulajdonosa valóban hozzájárult-e a címhez tartozó egyenleg terhére történő fizetéshez. Você pode ter acesso à sua lista de desejos, ou seja, ter um pouco de tranquilidade. A hálózatban részt vevő felhasználók mindegyikének van legalábé egy pénztárcája, amelyben helyben generált nyilvános-privát kulcspárok találhatóak. Tranzakció aláírásához a kliensprogram a privát kulcsot használja. Fizetés fogadásához a nyilvános kulcs egy olvasható formáját kell a másik félnek megadni. Ez az olvasható forma 26-35 alfanumerikus karakterböl áll, és vagy egyessel (P2PKH – Pay-to-Pubkeyhash esetén) vagy hármassal (P2SH – Pay-to-Scripthash esetén) kezdődik, mint például 15VzdkAvVpZsVAhw84esj14GVXbzUm9VTk vagy a 3J98t1WpEZ73CNmQviecrnyiWrnqRhWNLy.

Az alapvető probléma a fentiek biztosítása mellett anak megakadályozása, hogy valaki a birtokában lévő pénzt többször elköltse. Ennek megakadályozására az adatbázis 10 percenként bővül egy-egy blokkal, az az új blokkot egy véletlenszerűen választott csomópont állítja össze önállóan úgy, hogy abban ne legyen túlköltés. Az adatbázisba így bekerült blokkban szereplő tranzakciókat a többi csomópont megtörténtnek fogadja el.

Mivel a következő blokkot előállító résztvevő kiválasztása véletlenszerűen történik, előfordulhat, hogy több blokk Jon letre, egyes csomópontok pedig um későbbi blokkok létrehozásához NEM ugyanazokat az előzményeket használják. A hálózat tagjai az általuk elérhető blokkok közül azokat fogadják el érvényesnek amelyekböl a leghosszabb lánc állítható elő.

Anak érdekében, hogy ezt kihasználva ne lehessen eg korábban már elfogadott tranzakciót meg nem történtté tenni, az új blokkok adatbázishoz adását um protokoll szándékosan nehézzé teszi. Um csomópontoknak egy új blokk közzétételekor bizonyítaniuk Kell, hogy jelentős számítási teljesítményt igénylő, Nehéz kriptográfiai feladatot oldottak meg, ennek megkövetelt mértéke pedig folyamatosan úgy van szabályozva, hogy um hálózaton körülbelül 10 percenként egy csomópont legyen Kepes ezt teljesíteni. Ennek eredményeként a hálózaton a többségi döntést a mögöttes számítási kapacitás határozza meg. A hálózat feletti ellenőrzés átvételéhez legalább akkora számítási teljesítményre van szükség, ami a hálózat több mint felét adja.

A szükséges számítási teljesítmény felajánlásának ösztönzésére o que é bitcoin cash minden egyes közzétett blokk után a közzétevő csomópont részesül az újonnan létrejött pénzböl, amelyet a saját címére írhat (ez a péz a „semmibõl” keletkezik). Eredetileg minden blokkért 50 Bitcoin járt, de 2016. július 9-e óta már csak 12,5 Bitcoin. A jutalom a későbbiekben é csökkenni fog, um protokoll által meghatározott ütemben, azaz minden 210 000. blokk után. Az így kiosztott bitcoinok begyűjtésére irányuló erőfeszítések eredményeként a hivatalos klienstöl független célprogramok jöttek létre. Ezt a folyamatot szokták bányászatnak (mineração) nevezni, utalva arra, hogie a nemesfémek bányászatához hasonlóan új értékhordozó kerül forgalomba. Uma bitcoin bányász programot futtató gépeket, illetve célhardvereket, illetve az ilyen bányászokat összegyűjtendő ún. “Poolok” jöttek létre, amely kizárlagos célja a minél nagyobb számítási kapacitás hálózatba kapcsolása és így ennek a jutalomnak az elnyerése. Eleinte a kapacitás nagy részét videókártyák általános célús processzorán futó célprogramok adták, manapsag azonban ezek helyét szinte kizárólagosan célhardverek (ASIC – Circuito Integrado de Aplicação Específica) vették át. Jelenleg egy-egy ilyen célhardver kapacitása több tíz terahash / másodperc (TH / s).

Anak érdekében, hogy a 21 milliós határhoz közeledve é fenntartható legyen az ösztönzés, lehetőség van tranzakciókhoz jutalék beállítására. Az yyyes blokkokban szereplő tranzakciókhoz tartózó jutalékokat az adott blokkó közzétevő csomópont (nó) saját címére írhatja, így ösztönözve a blokkok létrehozását. Ez azonban nem kötelező, de manapság a jutalék nélküli tranzakciók gyakorlatilag nem kerülnek bele egy blokkba sem, tehát nem hajtódnak végre. A tranzakciószám növekedésével és így a blokk „kibányászásához” történő számítási kapacitás növekedésével a jutalék összege is folyamatosan nö (2017 3. negyedévében már túllépte az 5 USD-t).

Ahhoz hogy minden és tartozó egyenleg ellenőrizhető legyen, um korábbi tranzakciók mindegyikét tárolni kell, így az adatbázis mérete folyamatosan nő. A működési elv miatt legalább néhány csomopontnak tárolnia kell a teljes adatbázist, de nem kell feltétlenül az összesnek. Janeiro de 2011 juniusában az adatbázis alig pár száz megabájt volt, addig ez 2017 második negyedévére kb. 15 GB méretűre nőtt, de még így is minden ún. “Full node” kliens megkapja a teljes másolatot az első indítás után (a szinkronizálás ma már 10-12 é igenybe veet me nagy sávszélesség mellett is).

A blokkméret növekedéset azonban a kódba épített bitcoin vs usd chart korlát szabta meg 1Mbyte-ban, amit a növekvő tranzakciószám miatt elértek, és végső soron lassult a blokk elöállítás sebessége (illetve az ún. Tranzakció nyújtási (transação maleabilidade) sérülékenység miatt még a protokoll is javításra szorult – lásd a Mt.Gox bitcoin tőzsde bitcoin preço em rúpias bedőlésének esetét). Többek közt ennek elkerülésére különböző megoldásokat dolgozott ki a közösség, illetve egy-egy nagyobb pool de bitcoins (lásd BIP91, BIP148 UASF, SegWit2x, BitcoinABC). 2017. augusztus 1-Én indították el a legutóbbi protokoll frissítést, amelynek megjósolt eredménye ún. o chainsplit (blokklánc szétválás) é lehetett volna [9]. A különböző bevezetett fejlesztések közül azonban a BitcoinABC vezetett chainplit-hez, amelynek eredményeképpen létrejött um BitcoinCash (BCC vagy BCH) nevű új kriptopénz.

Satoshi Nakamoto elképzelése szerint ha az adatbázis nagyobbá válik, olián kliensekre lesz szükség, amelyek az adatbázisnak csak a releváns részét tárolják. Erre a célra egy olyan Merkle fa szolgál, ami lehetővé teszi, hogy a kliens az adatbázisnak olyan részeit eldobja, amikröl tudja, hogy a jövőben nem lesz rá szüksége, miközben a megmaradó rész kriptográfiai integritása megmarad.

Um C ++ – proibir irt kliensen kívül elérhetőek más kliensek é, um projekt központi oldalán az érdeklődők áttekintést kaphatnak az elérhető alternatívákról. Az újabb kliensek egy része NEM igényli um teljes blokklánc letöltését, ehelyett egy Tavoli gépen Futó teljes bitcoin kliensre támaszkodik, IgY lényegesen egyszerűbben használható (pl. Multibits, electro).

A blokkok közzétételéhez szükséges kriptográfiai feladatok megoldására különálló, nyílt forráskódú programok szolgálnak, amelyek többsége um moderno, programozható grafikus hardvereket használja um hálózat Altal igényelt Nehéz kriptográfiai feladat elvégzésére. Mivel a csomópontok nagy száma miatt ma már egy-egy felhasználónak elenyészően kis esélye van egy blokkot megoldani és az érte járó jutalmat megszerezni, ezeket a programokat lehetőség van úgy beállítani, hogé egy szerver serányítása alatt közösen dolgozzanak. Ekkor ha az együttműködő programok közül egy megtalálja a megoldást, a jutalmon osztoznak a résztvevők.

Um Bitcoin fő fejlesztője Satoshi Nakamoto álnéven publikálta a szoftvert. Később Craig Steven Wright AZT állította, hogy Õ Satoshi, [10] de később hitelt érdemlően NEM támasztotta ezt alá. Sokáig hitték, hogy Satoshi Nakamoto egy japán programozó, de ennek ellentmondott preci brit formi angolsága, amivel leírta a rendszert, és az amerikai szlengje, amivel fórumozott, ami azt engedi feltételezni, hogy inkább egy csoport anll a Bitcoin kibocsátása mögött mintsem egy konkrét személy. A Bitcoin szoftverét Satoshi Nakamoto eredetileg Windowsra IRTA meg csak, um linuxos változat létrehozásában Nagy szerepet játszott Martti Malmi.

A központi árszabályozás hiánya az árfolyamot nagyon é uma das razões pelas quais se pode contar com um dinheiro, um número de moedas, um número de moedas, um número de moedas, um número de moedas, e uma taxa de juros. Emiatt és um korai használók Altal birtokolt Nagy mennyiségű bitcoin miatt szokták piramisjátékhoz hasonlítani um rendszert.

Um tranzakciók visszafordíthatatlansága egyes esetekben megnehezíti um vásárlók átverésekkel szembeni védelmét, valamint um hagyományos Banki rendszerekkel ellentétben, ha valamilyen rosszindulatú programa eltulajdonít bitcoinokat, azokat carteira bitcoin livre um hagyományos bankszámlákkal ellentétben esélytelen visszaszerezni. Ezt um kritikát azonban um rendszert használók Azon az alapon utasítják el, hogy um tradicionális rendszerekben um káresemény utáni kompenzáció NEM ingyenes, Hanem ser van építve um Pénzügyi szolgáltatók üzleti modelljébe. Um protocolo de bitcoin béta, fejlesztés alatt áll, többek között a beépített "Garantia" funkció sem aktív még.

A hálózat biztonságát garantáló és frissen kibocsátott bitcoinokkal jutalmazott bányászás 2013-ra jelentős iparrá nõtt, az egymással versenyző szereplők hatalmas számítási erőforrásokat üzemeltetnek. Ez hatalmas hardver- se energiaigénnyel jár, ami sokak szerint fölösleges és túlzó társadalmi költsé egy fizetési rendszer fenntartásáért. Ez a kritika sem feltétlenül rendelkezik alappal, amig nincs rendelkezésre álló pontos adat a megszokott pénzügyi szolgáltatók energia igényéről, az egész rendszert figyelembe véve (POS eszközök, ATM-ek, banki épületek, stb). Ezekkel szemben a bitcoin rendzer allandóan üzemel, központosítatlan mivolta miat nincs szünet a szolgáltatásban.