Diru – wikipedia, Entziklopedia askea. Bitcoin preço atual em dólares

Dirua ordaintzeko orokorki onartutako bitartekoa há bereziki ondasun eta zerbitzuen transakzioak Burutu eta zorrak kitatzeko erabilia. Adiera arruntean dizer dirua billeteak txanponak eta, Baina banku-gordailuen gainean igortutako txekeak eta melhor zenbait finantza bitarteko era dirutzat har daitezke; horrela, dirua zehaztasunez definitzea konplexua lá. Melhor ALDE batetik bat pertsona diruduna dela esaten Denean, aberatsa dela Adierazi nahi há Baina Diru asko edukitzeaz, gainera, melhor batzuek aktibo antes (eta Lurrak melhor ondasun higiezinak) balioa atxikitzeko funtzioa Dute antes betetzen. John Hicks ekonomialariak dirua diruak egiten duefia sobre Zuen adierazten [1].


Hari kasu eginez, diruaren funtzioak zehaztea baliagarria Izan daiteke dirua definitzeko, horrela, diruak batera betetzen dituen funtzioak Kontu-UNITATEA dizer Truke bitartekoa eta Balio gordailua izatea. [2] Horretarako, dirua zatigarria, erraza transféritzen, iraunkorra eta orokorrean onartu ezagutua ETA ETA ETA eskaintza egonkor mugatukoa izan insistir há besteak animal. [3]

Dirua trukeak egiteko abantaila eta beharrarekin Sortzen lá. Trukerik gabeko gizarte batean ez diririk behaer. egitea Trukeak, VREG, baditu abantailak: ekoizle Guztiak ez dizer berdinak eta batzuk lan batzuetan trebeagoak direnez, kostu txikiagoak dituzte besteek Baino, hau da, Dute abantaila konparatiboa; terrível esker bakoitza espezializaturik Dagon produktuak ekoitziz merkaturatuz eta eta melhor horeu trukean gay eta produktuak eskuratuz, baliagarritasun edo probetxu handiagoa ateratzen de. Ekoitzitako Gaiak eta produktuak trukatuz, ekoizleek Nahiz kontsumitzaileek soberakina eskuratzen Dute. Trukea egiteko bi oficial adolescentes Jarri daitezen, VREG zenbait besta baldintza dizer, insistindo produktuei dizer kopuruei, denborari eta Truke-Tasei buruz kointzidentziak GAUZATU batera insistindo. Adibidez, hiru liburu bi bat sagarrekin trukatu nahi baditugu, sagarrak dituen pertsona, diga bi liburu dituena eta nahi trukean Sagar hiru eskainiko dituena bilatu insistindo um batean Jaquim. Baldintza horiek Aski gogorrak digamos, eta hortik Sortzen desde dirua gay bitarteko likido moduan trukeak errazteko. [4] [5] Horrela, dirua ekonomiaren eboluzio Edo naturais Espontáneo Batenburg emaitza litzateke. Diruaren jatorriaren Teoria hau Austriako Eskola ekonomikoaren sortzailea Carl Menger ekonomialariak planteatu Zuen, eta melhor gerora Eskola horretako ekonomialari batzuek, Friedrich Hayek eta Ludwig von Misesek kasu, HARTU zuten oinarri moduan, diruaren Gaineko teoriak Temperatura ambiente eta fintzeko. Mengerrek, OREA, ez Zuen estatuaren rola guztiz baztertu, dirua eta osatu Behar duen eta finkatzean likidoa gay Diru-Sistema Ezarri eta kudeatzeko ezinbestekoa Zela aldeztu Zuen, Austriako eskolako melhor ekonomialari batzuek ez bezala. [6] Kartalismoa [aldatu | aldatu Iturburu kodea]

Kartalismo izeneko Teoria Georg Fredrich Knapp alemaniar ekonomialariak garatu Zuen XX. mendearen hasieran. win Knappek ez de ukatzen diruaren sorrera gizarteak sortutako Truke-bitarteko Gisa, Baina estatuak dirua jaulkitzeko ahalmena bere hartzean, dirua zer o zer eta ez o erabaki eta gizarteak Hori onartzen duenean, diruaren Balio materiala kontuan HARTU reproduzir, Jauzi kualitatiboa gertatzen desde izaeran diruaren. Balio equipamentos ez duen Baina herritarrek zorrak kitatzeko erabiltzen Duten Diru hor Diru Kartala deitzen dio Knappek. Bere ustez, dirua kontrolatzeko Estatuak duen interesa Zerga bilketan datza: estatuak zergak kobratzeko ezartzen de eta dirua estatuari zergak ordaintzeko modu bakarra delako onartzen Dute herritarrek estatuak ezarritako Diru Hori. "Dirua Estatuaren izakia da" adierazi ohi da ideia hori laburbiltzeko. Horrela, dirita atztertzeko ikuspuntu, egokienakpolepiko, juridikoa eta kulturala dirá. Motu Motu [Aldatu | aldatu ituburu kodea] Alimentos dietéticos e biológicos [aldatu | aldatu iturburu kodea]

Salgai dirua balioa muda de modo de erabileratik datorkion dirua da; adibidez, antzinaro gatza maiz instável zen diru moduan; urre eta zilarrezko txanponak antes de XX. Mendera Art erabili diz: ordainketak egiteko eta Balio-gordailu moduan; nazien kontzentrazio-esparruetan era zigarretak eta melhor Gaiak erabiltzen Ziren Gisa Truke-neurri. Diru fiduziarioa, Berezko Balio eskasa arren Izan, Erakunde jaulkitzailearekiko konfiantzan onartzen dirua desde caverna. Adibidez, Diru fiduziarioa dizer txanpon billeteak eta, horeu balioa estatuak de bermatzen, banku bitartez Central, Berez Diru paperak ez baitu baliorik; banku-gordailuak, txeke eta melhor transferentzien bitartez besteak antes Diru fiduziarioa dizer, bankuak ordainduko duelako ziurtasunean oinarritzen baitira. Erabilera legaleko dirua, actizko dirua e banku dirua [aldatu | aldatu iturburu kodea]

Erabilera legaleko dirua legez hartzekodun Batek ordainketa moduan onartu insistindo duen duua dirua, ordainketarako Uko Egin Ezin diezaiokeena. dizem os historiadores, erabilera legaleko dirua herrialdeko txanponak eta billeteak Izan. Agirizko dirua txekez introdução melhor Agiri Batez ordainketa ziurtatzen duen agiria há bereziki bankuko gordailu Baten bermeaz. Banku dirua banku gordailuetan dagoen diru guztia da; auberatutako definizioa zein a korronteak eta Kontu melhor berehalako likidezia Duten gordailuak soilik edo eperako gordailuak dizer antes sartzen banku diruaren definizioan. Diru elektronikoa [aldatu | aldatu iturburu kodea]

XX. mendeko Azken eta hamarkadetan bankuko gordailuak horeu Gaineko eragiketak informazio-teknologien bitartez antolatzen hasi Ziren. Diru elektronikoak, bukaeran mendearen, Berrikuntza nabarmena ekarri Zuen: Diru-balioa gailu elektronikoetan (txipa Duten txartelen bitartez Edo software egokia on-line baliatuz ordenagailuak baliatuz) Gorde eta baliatzeko ekarri Zuen, ordainketak Diru electro niko Horren jaulkitzaileak ez DIRENs pertsona eta erakundeei Zuzenean egiteko Aukera emanam. [8] Erabilera legaleko neurtzen Diru-unitateetan lá. Diru birtuala [aldatu | aldatu Iturburu kodea]

Diru birtuala pertsona, Talde Edo Erakunde Batek asmatu eta dirua kudeatutako porque, modu formais Edo komunitate informativo Baten Baitan onartu erabilia eta; adibidez, beherapenak Izan eta opariak jasotzeko paperezko kupoiak Diru birtuala direla esan daiteke, Egun Diru birtual Sistema gehienak digitalak Badira era. Kupoi Horien kasuna, norabide bakarreko dirua lá, dirua eta beherapenak opariak izateko soilik erabil daitekeelako, Baina Badira Baino bada bi norabideko Diru birtuala não Diru birtuala REMA eta JASO antes Egin dezaketen pertsonek. Melhor jarraiki bati irizpide, Diru birtuala itxia, komunitateko produktuak trukatzeko soilik erabil daitekeenean (adibidez, World of Warcraft jokoko dirua) eta Irekia, komunitateaz, gaindiko produktuak Truká daitezkeenean, Izan daiteke. Bihurgarria daiteke era Izan, daitekeenean melhor txanpon batekin Truká. [9] Kriptodirua [aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kriptodirua kriptografia erabiliz como birtuala Diru em linha tribal baliatu eta balidatu egiten. Kriptodiruaren sorrera publikoa Gardena como eta eta edo Inongo erakundek pertsonak Ezin de diruaren sorrera mugatu edo azkartu, a era do Sistema de diruaren independente loturiko hainbat ordenagailuk kudeatzen baitute. Lehenengo kriptodirua bitcoin Zen Izan 2009 sortua urtean, Irekia eta bihurgarria. Bitcoin Diru-sistema ez dago zentralizaturik eta diruaren erabilera okerra eragiketak gehiengo Baten onespenaz balidatu insistindo lá. Bitcoin ondoren, animal hainbat kriptodiru-sistema Sortu lá. [10] Ikus, Gainera [Aldatu | aldatu Iturburu kodea]